Podmienky ochrany osobných údajov1. Informácie o Lavly
1.1. Tieto podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti LAVLY STORE, s.r.o, IČO: 0653028, so sídlom Praha, U Uranie 1583/23, PSČ 170 00 (ďalej len "Lavly") upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.lavly.sk (ďalej len "webové stránky"), najmä zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník") a registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ").

2. Aké údaje spracovávame?
2.1. Na Lavly spracovávame osobné údaje o zákazníkoch a používateľoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky alebo registráciou na webovej stránke. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

2.2. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Lavly informácie o tovare, ktoré zákazníci zakúpili a to prostredníctvom tzv cookies. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Lavly údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

3. Na aké účely údaje spracovávame?
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom a propagáciu Lavly formou obchodných správ využíva predovšetkým e mailovú adresu alternatívne telefónne číslo k zaslaniu SMS. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Lavly v podobe chýbajúceho priameho marketingu. Lavly tak nevyžaduje súhlas o zasielaní týchto obchodných oznámení, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť a to kliknutím na odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.

4. Zrušenie zasielania obchodných oznámení
4.1. Zákazníci Lavly môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia.

4.2. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači.

5. Kto má prístup k údajom?
5.1. Osobné údaje sú spracovávané Lavly a jej pracovníkmi.

5.2. Lavly ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých Lavly využíva, patria nasledujúce spoločnosti: Shopify Inc. (System), Slovenská pošta, s.p (distribúcia)., Direct Parcel Distribution CZ (distribúcia), Uloženka s.r.o. (Distribúcia), Google LLC (online marketing), The Rocket Science Group (online marketing), Facebook Inc. (Online marketing), Zoznam, a.s. (Online marketing).

6. Ako dlho údaje spracovávame?
6.1. Lavly spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky. Zo zákona potom uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu. Najdlhšie smú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 10 rokov. Potom Lavly požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Lavly po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. Po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov vykonáva Lavly iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Lavly vzťahujú.

7. Aké sú vaše práva?
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte:

- Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
- Právo svoje osobné údaje opraviť či doplniť
- Právo požadovať obmedzenia spracovania
- Právo namietať alebo podat sťažnosť proti spracovaniu
- Právo požadovať prenesenie údajov
- Právo na prístup k osobným údajom
- Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti
- Právo na vymazanie osobných údajov
7.2. Mimo vyššie uvedené práva máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Lavly na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť
8.1. Lavly dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

9. Kontakt
S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov sa môžete obracať na hello@lavly.sk

10. Účinnosť
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 24. 5. 2018.