Grech & Co. Udržateľnosť predovšetkým

Filozofia Grech & Co. je postavená na udržateľnosti životného prostredia pre budúcnosť našich detí. Grech & Co. pracuje s recyklovanými, organickými a inými ekologicky šetrnými materiálmi.