Škola hrou - Učíme sa doma

Učíme sa doma. Vybrali sme pre Vás edukatívne hračky, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vyučovaní či už malých školákov alebo detí, ktoré škola ešte len čaká.